Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Interpretació científica d'aforismes, frases fetes i creences populars relacionades amb l'agricultura

Autor:
Catafal Roca, Joan
Any de publicació:
1984
Editorial:
Manuscrit
Edició:
Primer
Any de l'edició:
1984
Municipi:
Barcelona
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
Catalunya
Núm. de pàgines:
295
Observacions:
Me'l passa en PDF l'autor. És el treball de final de carrera d'Hortofructicultura i jardineria de l'ESAB. Fa un estudi sobre la validesa i veritat dels refranys referits al camp.