Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego

Autor:
Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve
Any de publicació:
2013
Editorial:
Cadernos de Fraseoloxía Galega
Municipi:
Santiago de Compostela
Edició:
Primer
Any de l'edició:
2013
Col·lecció:
Cadernos de Fraseoloxía Galega
Núm. de la col·lecció:
15
Núm. de pàgines:
96
Idioma:
Gallec-Català
Observacions:
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades Cadernos de Fraseoloxía Galega 15, 2013 VARIOS; XESÚS FERRO RUIBAL (DIRECTOR) 2014 ISSN: 1698-7861.
Aquesta obra té 1.837 fitxes a la base de dades, de les quals 1.830 estan recollides en aquest web.