Aplech de sentencies y pensaments de filosophs insignes vestits á la catalana y seguits d'alguns aforismes catalans

Aplech de sentencies y pensaments de filosophs insignes vestits á la catalana y seguits d'alguns aforismes catalans

Autor: Codinach y Espinalt, Joan

Any de publicació: 1903

Editorial: Est. Tip. La Hormiga de Oro

Municipi: Barcelona

Edició: Primera

Any de l'edició: 1903

Núm. de pàgines: 172

Idioma: Català

Preu de compra: 18 €

Data de compra: 24/07/2018

Lloc de compra: Llibreria Rodés (Barcelona)

Observacions: Farnés (1913) dona una bibliografia més completa: "Barcelona, Est. Tip. La Hormiga de Oro, 1903. Els aforismes van numerats i l'últim porta el número 217 i alguns tenen l'equivalent castellà per via de nota". Bulbena (1915): Sentencies de Lluís Vives. «Aplech de sentencies y pensaments de filosophs insignes vestits a la catalana...» per Joan Codinach y Espinalt, Pbre. (Barna., 1903). Ab tót e figurar en la dita obra ja demunt ressenyada, per constar aquelles d'una trentena e ésser del nostre insigne Vives, per primera vegada traduhides a sa llénga propria, ne fèm ací special menció. Sentencies (Aplech de) y pensaments de filosophs INSIGNES vestits a la catalana y seguits d'alguns aforismes catalans, per Joan Codinach y Espinalí, Fbre.—Barcelona, Establiment tip, de «La Hormiga de Oro», 1903. En 8.è, 172 pl. Molt interessant és aquest recull, lo més nombrós que en català conexèm, puix, entre los 150 filosops antichs e moderns catalogats, ofereix un miler de sentencies e pensaments, a més de 217 aforismes populars insertats a la fi. He buidat inicialment només els aforismes catalans de la darrera part (217 amb alguns equivalents llatins i castellans).

Aquesta obra té 217 fitxes a la base de dades, de les quals 187 estan recollides en aquest web.