Paremiologia catalana comparada digital

Aplech de sentencies y pensaments de filosophs insignes vestits á la catalana y seguits d'alguns aforismes catalans

Autor:
Codinach y Espinalt, Joan
Any de publicació:
1903
Editorial:
Est. Tip. La Hormiga de Oro
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1903
Municipi:
Barcelona
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
172
Data de compra:
24/07/2018
Lloc de compra:
Llibreria Rodés (Barcelona)
Preu de compra:
18 €
Observacions:
Farnés (1913) dona una bibliografia més completa: "Barcelona, Est. Tip. La Hormiga de Oro, 1903. Els aforismes van numerats i l'últim porta el número 217 i alguns tenen l'equivalent castellà per via de nota". Bulbena (1915): Sentencies de Lluís Vives. «Aplech de sentencies y pensaments de filosophs insignes vestits a la catalana...» per Joan Codinach y Espinalt, Pbre. (Barna., 1903). Ab tót e figurar en la dita obra ja demunt ressenyada, per constar aquelles d'una trentena e ésser del nostre insigne Vives, per primera vegada traduhides a sa llénga propria, ne fèm ací special menció. Sentencies (Aplech de) y pensaments de filosophs INSIGNES vestits a la catalana y seguits d'alguns aforismes catalans, per Joan Codinach y Espinalí, Fbre.—Barcelona, Establiment tip, de «La Hormiga de Oro», 1903. En 8.è, 172 pl. Molt interessant és aquest recull, lo més nombrós que en català conexèm, puix, entre los 150 filosops antichs e moderns catalogats, ofereix un miler de sentencies e pensaments, a més de 217 aforismes populars insertats a la fi. He buidat inicialment només els aforismes catalans de la darrera part (217 amb alguns equivalents llatins i castellans).