El parlar del Pallars

Autor:
Coll, Pep
Any de publicació:
1991
ISBN:
978-84-94-1734-6-2
Editorial:
Garsineu Edicions
Municipi:
Tremp
Edició:
Segona
Any de l'edició:
2014
Col·lecció:
La cullereta. Home i societat
Núm. de la col·lecció:
40
Núm. de pàgines:
145
Idioma:
Català
Preu de compra:
15 €
Data de compra:
02/09/2014
Lloc de compra:
Laie (Barcelona)
Observacions:
És una edició ampliada d'una primera edició de 1991 d'Editorial Empúries (Barcelona). Conté un estudi lingüístic del parlar del Pallars, amb un vocabulari prou detallat i un apartat de fraseologia molt interessant. Moltes frases fetes comentades i exemplificades i un annex final sobre geografia popular, amb refranys geogràfics, malnoms i cançonetes i enfilalls. Conté també una bibliografia força àmplia.
Aquesta obra té 482 fitxes a la base de dades, de les quals 261 estan recollides en aquest web.