Paremiologia catalana comparada digital

De proa a popa: el món dels pescadors de Torredembarra a través de les seves dites

De proa a popa: el món dels pescadors de Torredembarra a través de les seves dites
Autor:
Comes Nolla, Gabriel
Any de publicació:
1995
Editorial:
Edicions El Mèdol
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1995
Municipi:
Tarragona
Col·lecció:
El Mèdol-Fòrum
Núm. de la col·lecció:
9
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
Catalunya. Tarragonès. Torredembarra
Núm. de pàgines:
163
Data de compra:
04/03/2023
Lloc de compra:
Todocoleccion.net
Preu de compra:
5 €