Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

No queda lo dit, sino lo escrit. Recull de refrans valencians

Autor:
Comes i Nácher, Joan
Any de publicació:
1996
ISBN:
978-8485446520
Editorial:
Promoció de Cultura Valenciana (del Sénia al Segura)
Municipi:
València
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1996
Núm. de pàgines:
151
Idioma:
Català
Preu de compra:
12 €
Data de compra:
20/08/2020
Lloc de compra:
Todocoleccion.net
Observacions:
Publica Promoció de Cultura Valenciana (del Senia al Segura), SL (València).
Aquesta obra té 3.688 fitxes a la base de dades, de les quals 1.935 estan recollides en aquest web.