Els primers reculls de proverbis catalans

Els primers reculls de proverbis catalans

Autor: Conca, Maria; Guia, Josep

Any de publicació: 1996

ISBN: 84-7826-712-3

Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat

Municipi: Barcelona

Edició: Primera

Any de l'edició: 1996

Col·lecció: Biblioteca de Cultura Popular Valeri Serra i Boldú

Núm. de la col·lecció: 7

Núm. de pàgines: 326

Idioma: Català

Observacions: Es un treball d'aquests dos professors de la Universitat de València sobre els primers reculls de proverbis vulgars catalans, dels s. XIII a XVI: "Romancea Proverbiorum", "Franselm", "Liber elegantiarum", "Refranys rimats", "Refranys glossats" i proverbis catalans recollits per Pedro Vallès i refranys catalans recollits per Hernán Núñez. Conté una bibliografia molt extensa i un índex analític de proverbis molt útil. També té un estudi introductori. Segons el que diu la contraportada hi ha glossats uns 500 proverbis catalans.

Aquesta obra té 2.305 fitxes a la base de dades, de les quals 1.702 estan recollides en aquest web.