Paremiologia catalana comparada digital

Els primers reculls de proverbis catalans

Autor:
Conca, Maria; Guia, Josep
Any de publicació:
1996
ISBN:
84-7826-712-3
Editorial:
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1996
Municipi:
Barcelona
Col·lecció:
Biblioteca de Cultura Popular Valeri Serra i Boldú
Núm. de la col·lecció:
7
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
326
Observacions:
Es un treball d'aquests dos professors de la Universitat de València sobre els primers reculls de proverbis vulgars catalans, dels s. XIII a XVI: "Romancea Proverbiorum", "Franselm", "Liber elegantiarum", "Refranys rimats", "Refranys glossats" i proverbis catalans recollits per Pedro Vallès i refranys catalans recollits per Hernán Núñez. Conté una bibliografia molt extensa i un índex analític de proverbis molt útil. També té un estudi introductori. Segons el que diu la contraportada hi ha glossats uns 500 proverbis catalans.