Folklore menorquí. Un recull per a les primeres edats

Folklore menorquí. Un recull per a les primeres edats

Autor: Consell Insular de Menorca

Any de publicació: 1983

Editorial: Consell Insular de Menorca

Municipi: Menorca

Edició: Primera

Any de l'edició: 1983

Núm. de pàgines: 142

Idioma: Català

Preu de compra: 9 €

Data de compra: 27/09/2017

Lloc de compra: Antoni Gimeno. La Sàrria de Llibres (Fira del Llibre d'Ocasió)

Observacions: Edita: Consell Insular de Menorca. Imprime: Ed. Menorca, SA. Equip de treball: Pilar Pons Goñalons, Maria Llum Bosch Ovalle, Assumpta Fullana, Rosa Pallas Cardona, Francisca Pons Pons, Manuela Domènech Lloret, Margalida Pons Ruzafa, Ernest Ribalaiga Briones i Bertomeu Llompart Díaz. Maqueta: Biel Bover. Assessorament lingüístic i correcció: Joan F. López Casasnovas. Uns quants refranys pagesívols i 10 embarbussaments. Hi ha força endevinalles, també

Aquesta obra té 128 fitxes a la base de dades, de les quals 115 estan recollides en aquest web.