Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Folklore menorquí. Un recull per a les primeres edats

Autor:
Consell Insular de Menorca
Any de publicació:
1983
Editorial:
Consell Insular de Menorca
Municipi:
Menorca
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1983
Núm. de pàgines:
142
Idioma:
Català
Preu de compra:
9 €
Data de compra:
27/09/2017
Lloc de compra:
Antoni Gimeno. La Sàrria de Llibres (Fira del Llibre d'Ocasió)
Observacions:
Edita: Consell Insular de Menorca. Imprime: Ed. Menorca, SA. Equip de treball: Pilar Pons Goñalons, Maria Llum Bosch Ovalle, Assumpta Fullana, Rosa Pallas Cardona, Francisca Pons Pons, Manuela Domènech Lloret, Margalida Pons Ruzafa, Ernest Ribalaiga Briones i Bertomeu Llompart Díaz. Maqueta: Biel Bover. Assessorament lingüístic i correcció: Joan F. López Casasnovas. Uns quants refranys pagesívols i 10 embarbussaments. Hi ha força endevinalles, també.
Aquesta obra té 128 fitxes a la base de dades, de les quals 121 estan recollides en aquest web.