Ditxos a Cadaqués

Autor:
Contos, Montserrat
Any de publicació:
2010
Editorial:
Ajuntament de Cadaqués
Municipi:
Cadaqués
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2010
Núm. de pàgines:
95
Idioma:
Català
Observacions:
Publicat per l'Ajuntament de Cadaqués, amb Dipòsit legal GI-307-2010. Il·lustracions de Ramon Moscardó.
Aquesta obra té 162 fitxes a la base de dades, de les quals 113 estan recollides en aquest web.