Paremiologia catalana comparada digital

Ethología de Blánes

Autor:
Cortils i Vieta, Josep
Any de publicació:
1886
Editorial:
Llibreria Verdaguer
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1886
Municipi:
Barcelona
Col·lecció:
Biblioteca de l'AEC
Núm. de la col·lecció:
3
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
Catalunya. Selva. Blanes
Núm. de pàgines:
202
Data de compra:
17/09/2018
Lloc de compra:
Todocoleccion - Lluís Millà
Preu de compra:
25 €
Observacions:
Segons Farnés (1913), "Ethologia de Blanes". "Biblioteca de l'Associació d'Excursions Catalana", vol. III. Barcelona, N. Rodríguez y Cía, 1886. (De la p. 177 a la 185 conté "34 adagis referents al temps e 126 de més usuals", alguns d'ells confrontats amb altres de castellans). Hi ha una "Addició a l'Ethologia de Blanes", publicat al Butlletí de l'Associació d'Excursions Catalana", 1889. Diu Bulbena (1915): "Ethología de Blanes per D. Joseph Cortils y Vieta. —Biblioteca popular de la "Associació d'excursions catalana", vol. III.—Barcelona, N. Ramirez y C, 1886, En 8.% 201 pl. Dés de la plana 177 a la 185, conté 34 adagis referents al ternes e 126 de més usuals, alguns d'élls confrontats ab altres de castellans.". Des de la pàgina167 hi ha modismes i frases fetes i espigolant s'hi poden trobar endevinalles aforimes, rondalles, etc. Només he buidat la part de modismes, comparacions i adagis, de la pàg. 167 a la 185.