Paremiologia catalana comparada digital

Cop d'ull (mira com es diu en castellà)

Autor:
Cot, Diana; Folia, Marta; Espinoza, Pedro
Any de publicació:
1998
ISBN:
84-246-5805-1
Editorial:
La Galera
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1998
Municipi:
Barcelona
Col·lecció:
El Bagul
Núm. de la col·lecció:
5
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
113
Data de compra:
01/01/1999
Lloc de compra:
Abacus
Preu de compra:
7 €
Observacions:
És un llibre de caràcter infantil que conté unes 50 frases fetes en català i castellà, explicades i amb dibuixos orientatius. Un dels problemes que té el llibre és que moltes correspondències entre llengües no són gaire clares i que sota la frase feta castellana posa la traducció literal en català, que pot portar a confusió.