Diccionario catalán-castellano y vice versa redactado en vista de cuantos se han publicado hasta el dia (Libro de faltriquera)

Diccionario catalán-castellano y vice versa redactado en vista de cuantos se han publicado hasta el dia (Libro de faltriquera)

Autor: D. y M.

Any de publicació: 1847

Editorial: Agencia Médica Catalana

Municipi: Barcelona

Edició: Primera

Any de l'edició: 1847

Núm. de pàgines: 962

Idioma: Català-Castellà

Enllaç: books.google.es/books

Observacions: Diu Bulbena (1915): "Diccionario catalan-castellano, redactado en vista de cuantos se han publicado hasta el dia por D. y M.—Barcelona, Imp. de J. Roger, 1847. En 12.^, 962 pl. A la fi, en un Apéndice de 27 pl., conté un aplech de 450 aforismes comentats e ab la llur correspondència castellana. (V. Colección de Refranes catalanes.)". Hi ha edicions posteriors (1854, per exemple)

Aquesta obra té 472 fitxes a la base de dades, de les quals 445 estan recollides en aquest web.