Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Diccionario catalán-castellano y vice versa redactado en vista de cuantos se han publicado hasta el dia (Libro de faltriquera)

Autor:
D. y M.
Any de publicació:
1847
Editorial:
Agencia Médica Catalana
Varietat dialectal:
General
Municipi:
Barcelona
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1847
Núm. de pàgines:
962
Idioma:
Català-Castellà
Observacions:
Diu Bulbena (1915): "Diccionario catalan-castellano, redactado en vista de cuantos se han publicado hasta el dia por D. y M.—Barcelona, Imp. de J. Roger, 1847. En 12.^, 962 pl. A la fi, en un Apéndice de 27 pl., conté un aplech de 450 aforismes comentats e ab la llur correspondència castellana. (V. Colección de Refranes catalanes.)". Hi ha edicions posteriors (1854, per exemple).