Paremiologia catalana comparada digital

Diccionario catalán-castellano y vice versa redactado en vista de cuantos se han publicado hasta el dia (Libro de faltriquera)

Autor:
D. y M.
Any de publicació:
1847
Editorial:
Agencia Médica Catalana
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1847
Municipi:
Barcelona
Idioma:
Català-Castellà
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
962
Enllaç:
https://books.google.es/books?id=HNir8m5LwgUC&printsec=frontcover&dq=Diccionario+catal%C3%A1n-castellano+1847&hl=ca&sa=X&ved=0ahUKEwiM5_mG1qLkAhVxShUIHZOgBQYQ6AEIKDAA#v=onepage&q=Diccionario%20catal%C3%A1n-castellano%201847&f=false
Observacions:
Diu Bulbena (1915): "Diccionario catalan-castellano, redactado en vista de cuantos se han publicado hasta el dia por D. y M.—Barcelona, Imp. de J. Roger, 1847. En 12.^, 962 pl. A la fi, en un Apéndice de 27 pl., conté un aplech de 450 aforismes comentats e ab la llur correspondència castellana. (V. Colección de Refranes catalanes.)". Hi ha edicions posteriors (1854, per exemple).