Paremiologia catalana comparada digital

«Lèxic de mossèn Alcover»

Autor:
De pinyol vermell
Any de publicació:
2012
Editorial:
Blogspot
Edició:
Primera
Municipi:
Mallorca
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
Illes Balears. Mallorca
Enllaç:
http://depinyolvermell.blogspot.com/2012/07/el-lexic-de-mossen-alcover.html
Observacions:
Em passa l'enllaç Idali Vera Grau. És un blog que recull (reprodueix) notícies dels diaris de l'illa, de molt diversa temàtica. Recull algunes fonts de fraseologia, per sort, perquè la font original ja no és accessible. Per exemple els reculls de lèxic de mossèn Alcover, que donen títol a l'apunt. Són uns escrits d'Antoni Llull Martí, publicats al "7 Setmanari de Llevant" el 24/7/1987 i 31/7/1987. Tenen el numeral XII i XIII. Per tant ha d'haver-hi altres articles de l'autor que podien ser d'interès. Però no són en aquest blog. Sobre Antoni Llull Martí diu: Antoni Llull Martí (Manacor, 1935), ha publicat diversos llibres i centenars d'articles relacionats amb la promoció de la nostra cultura autòctona, i adesiara exercí de professor de català quan l'ús de la nostra llengua encara no era permès amb regularitat als mitjans de comunicació escrits. L'any 1979 publicà uns Vocabularis temàtics per a correcció de barbarismes i enriquiment del lèxic personal. Dins el camp de la filologia s'ha dedicat sobretot a la lexicologia, l'onomàstica i la paremiologia, i també han estat objecte de la seva atenció l'Obra de mossèn Antoni M. Alcover, la cultura popular i la ludolingüística. Fruits d'aquests estudis són els llibres El lèxic de mossèn Alcover (1987), Felicitacions en 500 llengües (1992), Reflexions sobre la saviesa dels proverbis (1994), Bruixat per la llengua (2001), Premsa i societat. Una visió a través de la publicitat al primer diari de Mallorca (1808-1814) ( 2006) i Diccionari d'expressions lingüístiques recollides de les Rondaies Mallorquines d'En Jordi des Racó (2008). Resultat d'una breu incursió en el camp de la creació literària són els seus contes Mestre Nadal a la ciutat d'Adagiona (1998), El viatge d'en Quelet Llonzí al món de les rondaies (2001) i Prenint el demble a les paraules (2009).