Paremiologia catalana comparada digital

«Dites i refranys»

Autor:
Dites i refranys
Any de publicació:
2011
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Enllaç:
http://ditesirefranys.blogspot.com/