Paremiologia catalana comparada digital

«Refraner de Xàbia», dins Xàbiga, núm. 3 (Estiu-tardor, 1987), pàg. 81-95

Autor:
Espinós i Quero, Antoni; Polo Villaseñor, Fernando
Any de publicació:
1987
Editorial:
Xàbiga
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1987
Municipi:
Xàbia
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
País Valencià. Marina. Xàbia
Núm. de pàgines:
15
Lloc de compra:
Me l'envien fotocopiada de la Fundació CIRNE, de Xàbia
Observacions:
És un article de 15 pàgines publicat en una revista. Bàsicament un refranyer temàtic, amb una introducció prou interessant.