Paremiologia catalana comparada digital

Gramática de la lengua catalana

Autor:
Estorch i Siqués, Pau
Any de publicació:
1857
Editorial:
Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1857
Municipi:
Barcelona
Idioma:
Castellà-Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
346
Enllaç:
https://books.google.es/books?id=fXHwlyTMz24C&printsec=frontcover&dq=Estorch+gram%C3%A1tica&hl=ca&sa=X&ved=2ahUKEwjKit6H69PvAhU67uAKHapAAsAQ6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=Estorch%20gram%C3%A1tica&f=false
Observacions:
Bulbena (1915): Gramàtica de la lengua catalana, por D. Pablo Estorch y Siqués, licenciado en Medicina... — Barna., Herederos de la Vda. Plà, 1857. En 8.è, 312 pl. e 34 d'apèndiç. Conté, dés de la pl. 283 a la 294, una sexantena d'aforismes, la majoria ab alguna smena, trets d'en Ballot. Imprenta de les Herederos de la Viuda Pla. Calle de la Princesa. 1857.