Gramática de la lengua catalana

Autor:
Estorch i Siqués, Pau
Any de publicació:
1857
Editorial:
Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla
Municipi:
Barcelona
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1857
Núm. de pàgines:
346
Idioma:
Castellà-Català
Observacions:
Bulbena (1915): Gramàtica de la lengua catalana, por D. Pablo Estorch y Siqués, licenciado en Medicina... — Barna., Herederos de la Vda. Plà, 1857. En 8.è, 312 pl. e 34 d'apèndiç. Conté, dés de la pl. 283 a la 294, una sexantena d'aforismes, la majoria ab alguna smena, trets d'en Ballot. Imprenta de les Herederos de la Viuda Pla. Calle de la Princesa. 1857.
Aquesta obra té 2.072 fitxes a la base de dades, de les quals 1.087 estan recollides en aquest web.