Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Diccionari de veus populars i marineres

Autor:
Fàbregas i Barri, Esteve
Any de publicació:
1985
ISBN:
84-7306-254-X
Editorial:
Editorial Pòrtic
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1985
Municipi:
Barcelona
Col·lecció:
Diccionaris
Núm. de la col·lecció:
303
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
253
Data de compra:
27/09/2018
Lloc de compra:
Fira del Llibre de Barcelona
Preu de compra:
5 €
Observacions:
Ref.: FARELL (1989) - TREPAT (1995) La cita de Trepat (1995) és Fàbregues i Barri, Esteve: Diccionari de veus populars i marineres, 1a. ed., Barcelona, Pòrtic, 1985, Col·lecció Diccionaris, núm. 303.