Paremiologia catalana comparada digital

Locucionari tèxtil català

Autor:
Farell i Domingo, Joan
Any de publicació:
1979
Editorial:
Universitat Politècnica de Catalunya
Municipi:
Sabadell
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
348
Observacions:
Joan Farell i Domingo és l'autor de l'obra "Locucionari Tèxtil Català", apareguda recentment. Amb aquest treball obtingué el grau de Doctor a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Terrassa, on el presenta i llegí en sessió pública l'any 1976. L'obra està dedicada gentilment pel seu propi autor "A Sabadell, que tant estimo", ensems manifesta el seu agraïment a tres amics entranyables per la seva valuosa ajuda: "A l'artista Agustí Masvidal i Salavert, pels acurats dibuixos que tan bellament enriqueixen el locucionari. Al Dr. Pere Roca i Garriga, que benvolent, ha escrit el próleg" -un ponderat pròleg, certament- i "Josep Torrella i Pineda, per la cura amb què ha dut a terme la revisió i correcció del text". Aquest "Locucionari" -tan ric de contingut- constitueix un nodrit aplec de locucions populars relacionades amb els oficis i les feines tèxtils. Es una obra de 350 pàgines, molt exhaustiva, fruit d'un procès d'elaboració de llargs anys. Horn es pregunta: "¿qui pot emprendre i dur a feliç terme una tasca d'aquesta mena, sinó algú que, a més de la sensibilitat que inclina a valorar cosa tan subtil, tan impalpable, tingui familiaritat amb el tema, hagi viscut l'ambient fabril i, a més, posseeixi fort esperit de treball?": Joan Farell, perquè ha estat "un professional que al llarg de quasi mig segle ha viscut entre màquines, feines, matèries, i obrers de tota condició i categoria". Ell és un palès coneixedor de tot això. El "Locucionari Tèxtil Català" és una obra piena de valors estimables que ve a enriquir la bibliografia de la lingüística catalana. Localización: Quadern de les idees, les arts i les lletres, ISSN-e 2385-4979, No. 8, 1979, págs. 172-172 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7689252 Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Terrassa. Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell. Sabadell, Festa del llibre de 1979 El demano en préstec a la Biblioteca Central de Terrassa i m'arriba a la Biblioteca Contravent de VIlanova del Vallès (14 de febrer de 2024). Hi ha un munt de fraseologia sobre el tèctil i molta informació sobre les diferents peces, teixits, robes, etc., en unes explicacions que obren cada apartat temàtic. De molt interès. També, en cada introducció temàtica fa un enfilall de locucions en un paràgraf.