Paremiologia catalana comparada, I-VIII

Autor:
Farnés i Badó, Sebastià
Any de publicació:
1992-99
ISBN:
84-7809-427-X
Editorial:
Columna Edicions
Municipi:
Barcelona
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1992
Núm. de pàgines:
4.450
Idioma:
Català
Preu de compra:
480 €
Data de compra:
01/01/1998
Observacions:
Sebastià Farnés, en vida només va publicar el primer volum, que anava fins a l'entrada "AMIC". El 1992, Columna, de la mà de Jaume Vidal Alcover, Magí Sunyer i Josep Lluís Savall, amb la col·laboració de J. M. Pujol, va publicar tot el fons recollit per l'autor, encara inèdit, en vuit volums, fins al 1999.
Aquesta obra té 30.518 fitxes a la base de dades, de les quals 18.066 estan recollides en aquest web.