Paremiologia catalana comparada digital

Paremiologia catalana comparada, I-VIII

Autor:
Farnés i Badó, Sebastià
Any de publicació:
1992-99
ISBN:
84-7809-427-X
Editorial:
Columna Edicions
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1992
Municipi:
Barcelona
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
4.450
Data de compra:
01/01/1998
Preu de compra:
480 €
Observacions:
Sebastià Farnés, en vida només va publicar el primer volum, que anava fins a l'entrada "AMIC". El 1992, Columna, de la mà de Jaume Vidal Alcover, Magí Sunyer i Josep Lluís Savall, amb la col·laboració de J. M. Pujol, va publicar tot el fons recollit per l'autor, encara inèdit, en vuit volums, fins al 1999.