Paremiologia catalana comparada digital

Parleu més bé el català

Autor:
Ferret, Antoni
Any de publicació:
1968
ISBN:
84-7263-062-5
Editorial:
Editorial Claret
Edició:
Novena
Any de l'edició:
1993
Municipi:
Barcelona
Col·lecció:
Pompeu Fabra
Núm. de la col·lecció:
4
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
160
Data de compra:
01/01/1980
Lloc de compra:
Abacus
Preu de compra:
2 €
Observacions:
Segons JANE (1973a:32): "Està format per un aplec, distribuït en quatre capítols o apartats, de mots, expressions, modismes, frases fetes i dites populars, l'ús de les quals hom pretén difondre i revitalitzar, és a dir, de posar a l'abast del lector a fi d'augmentar-ne i envigorir-ne la capacitat expressiva.". Fet en col.laboració amb R. Caralt i M. Casanovas. Està molt bé perquè toca fraseologia poc usual, força culta. Hi ha força sinonímia i ho exemplifica molt.