Parleu més bé el català

Parleu més bé el català

Autor: Ferret, Antoni

Any de publicació: 1968

ISBN: 84-7263-062-5

Editorial: Editorial Claret

Municipi: Barcelona

Edició: Novena

Any de l'edició: 1993

Col·lecció: Pompeu Fabra

Núm. de la col·lecció: 4

Núm. de pàgines: 160

Idioma: Català

Preu de compra: 2 €

Data de compra: 01/01/1980

Lloc de compra: Abacus

Observacions: Segons JANE (1973a:32): "Està format per un aplec, distribuït en quatre capítols o apartats, de mots, expressions, modismes, frases fetes i dites populars, l'ús de les quals hom pretén difondre i revitalitzar, és a dir, de posar a l'abast del lector a fi d'augmentar-ne i envigorir-ne la capacitat expressiva.". Fet en col.laboració amb R. Caralt i M. Casanovas. Està molt bé perquè toca fraseologia poc usual, força culta. Hi ha força sinonímia i ho exemplifica molt

Aquesta obra té 936 fitxes a la base de dades, de les quals 826 estan recollides en aquest web.