Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Bons consells ab la traducció castellana

Autor:
Font, Ramon
Any de publicació:
1898
Editorial:
Estampa de'n Tomás Carreras
Municipi:
Girona
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1898
Núm. de pàgines:
164
Idioma:
Català
Observacions:
Ref.: BULBENA (1900) - BULBENA (1915) - AMADES (1951a) Només he buidat la part en català. Es pot mirar d'invertir el temps d'incorporar les traduccions castellanes, però crec que són traduiccions i no pas equivalències. Diu Bulbena (1915): "Consells (Bons) ab la traducció castellana per Don Ramon Font, Vicari y arxipreste de Gerona. —Gerona, Tomàs Carreras, (1898). En 8. ^ , 164 pl. Es un aplech de cinch a sis-cents aforismes e proverbis, entre de populars e d'ordenats per l'autor. L'any següent ne publicà la Segona Part.—Barcelona, Fills de Jaume Jepús, 1899. En 8. è , 40 pl. Conté aquesta uns 250 consells e aforismes. (V. Refrans de la llengua catalana)." Editat a Girona, sense data. Hi ha un compte a Twitter que els publica diàriament.
Aquesta obra té 667 fitxes a la base de dades, de les quals 526 estan recollides en aquest web.