Bons consells ab la traducció castellana

Bons consells ab la traducció castellana

Autor: Font, Ramon

Any de publicació: 1898

Editorial: Estampa de'n Tomás Carreras

Municipi: Girona

Edició: Primera

Any de l'edició: 1898

Núm. de pàgines: 164

Idioma: Català

Enllaç: ca.wikisource.org/wiki/Bons_Consells

Observacions: Ref.: BULBENA (1900) - BULBENA (1915) - AMADES (1951a) Només he buidat la part en català. Es pot mirar d'invertir el temps d'incorporar les traduccions castellanes, però crec que són traduiccions i no pas equivalències. Diu Bulbena (1915): "Consells (Bons) ab la traducció castellana per Don Ramon Font, Vicari y arxipreste de Gerona. —Gerona, Tomàs Carreras, (1898). En 8. ^ , 164 pl. Es un aplech de cinch a sis-cents aforismes e proverbis, entre de populars e d'ordenats per l'autor. L'any següent ne publicà la Segona Part.—Barcelona, Fills de Jaume Jepús, 1899. En 8. è , 40 pl. Conté aquesta uns 250 consells e aforismes. (V. Refrans de la llengua catalana)." Editat a Girona, sense data. Hi ha un compte a Twitter que els publica diàriament.

Aquesta obra té 667 fitxes a la base de dades, de les quals 493 estan recollides en aquest web.