Paremiologia catalana comparada digital

Helena

Autor:
Fontana i Tous, Joan; Nogueiro Braña, Noèlia
Any de publicació:
2021
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2021
Municipi:
Mataró
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
34
Data de compra:
05/01/2022
Lloc de compra:
Diari Ara
Preu de compra:
3 €
Observacions:
Obra guanyadora del XIV premi Helena Jubany de narració curta o recull de contes per a ser explicats. Aquesta obra ha estat editada per l'Associació Cultural Helena Jubany gràcies als convenis amb la direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró i la Universitat Oberta de Catalunya i les aportacions dels membres de l'associació i altres persones. El van repartir amb el dari Ara al gener de 2022. Aclariments (p32) «Helena» conté un seguit de mots i expressions típics del parlar del Vendrell i/o del món de la terrissa que no hem considerat sobrer d'enumerar, per ordre d'aparició, i glosar breument: «aboi» ('gairebé'), «barbotina» ('argila disolta en aigua'), «fer-s'hi» ('preocupar-se'), «cassoleta» ('en les colles castelleres, aixecador'), «bufats» ('menja dolça, cruixent i fràgil típica del Vendrell'), «resolis» ('licor d'aiguardent aromatitzat amb herbes típic de l'esmentada vila'), «eixamorar-se» ('deixar que les peces de terrissa acabades de fer obtinguin la consistència adequada per continuar-les treballant'), «rosta» (l'àpat per celebrar l'arribada de l'oli novell; consisteix en llesques de pa torrat, ben untades amb aquest oli, que es poden fregar amb un gra d'all i acompanyar amb d'altres menges'), «guàrdies civils» ('arengades'), «síssero» ('paio', 'espavilat'), «treure's els carquins» ('rentar-se per treure's la brutícia'), «parar bassada» ('procés manual d'obtenció de fang a base de dissoldre, remenant, terrossos d'argila en aigua en una bassa gran'), «catxar» (`penjar la pilota en un lloc difícilment accessible; per exemple, una teulada'), «jurca no trobar-t'hi!» ('no t'hi vulguis trobar!'), «espaiols» (`garjola') i «fogaina» (('cambra inferior del forn de terrissa on s'introdueix la llenya per fer el foc').