Paremiologia catalana comparada digital

Modismes i frases fetes de la parla de Fraga

Autor:
Galán Castañ, Josep
Any de publicació:
2003
ISBN:
84-87861-36-9
Editorial:
Institut d'Estudis del Baix Cinca
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2003
Municipi:
Fraga
Col·lecció:
La Sitja
Núm. de la col·lecció:
20
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
Franja de Ponent. Matarranya. Fraga
Núm. de pàgines:
175
Lloc de compra:
Institut d'Estudis del Baix Cinca
Preu de compra:
6 €
Observacions:
És un recull de frases fetes i locucions ordenades alfabèticament per paraules clau. Amb algunes expressions molt locals, allunyades de la normativa, però molt interessant, complet i amb definicions ben travades i treballades.