Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Modismes i frases fetes de la parla de Fraga

Autor:
Galán Castañ, Josep
Any de publicació:
2003
ISBN:
84-87861-36-9
Editorial:
Institut d'Estudis del Baix Cinca
Municipi:
Fraga
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2003
Col·lecció:
La Sitja
Núm. de la col·lecció:
20
Núm. de pàgines:
175
Idioma:
Català
Preu de compra:
6 €
Lloc de compra:
Institut d'Estudis del Baix Cinca
Observacions:
És un recull de frases fetes i locucions ordenades alfabèticament per paraules clau. Amb algunes expressions molt locals, allunyades de la normativa, però molt interessant, complet i amb definicions ben travades i treballades.
Aquesta obra té 5.657 fitxes a la base de dades, de les quals 3.282 estan recollides en aquest web.