Rondalla de Rondalles, á imitació del Cuento de Cuentos de Don Francisco de Quevedo, y de la Història de Històries de Don Diego de Torres; compòsta per un curiós apassionat á la Llengua Llemosina: y treta á llum per Carlos Ros

Rondalla de Rondalles, á imitació del Cuento de Cuentos de Don Francisco de Quevedo, y de la Història de Històries de Don Diego de Torres; compòsta per un curiós apassionat á la Llengua Llemosina: y treta á llum per Carlos Ros

Autor: Galiana i Cervera, Fra Lluís

Any de publicació: 1769

Editorial: Librería París-Valencia

Municipi: València

Edició: Primera (facsímil)

Any de l'edició: 1979

Núm. de pàgines: 78

Idioma: Català

Enllaç: books.google.es/books

Observacions: Carles Ros en fa dues edicions, el 1769 i el 1776. Ramon Miquel i Planas en fa una edició facsímil de la de 1769 per a l'Avenç, el 1912 i Sbarbi en fa una altra el 1820, amb alteracions ortogràfiques, reproduïda en 'El Refranero Español, Vol. IX' (Madrid, 1878), de la qual LPV en fa l'edició facsímil de 1979 que jo posseeixo. A la Biblioteca de Google hi ha digitalitzades dues edicions diferents (la de 1769 és una reedició facsímil que fa R. Miquel y Planas al 1912, per a l'Avenç): - València, 1769: books.google.com/books - València, 1776: books.google.com/books - València, 1820

Aquesta obra té 592 fitxes a la base de dades, de les quals 412 estan recollides en aquest web.