Paremiologia catalana comparada digital

«Adagis catalans»

Autor:
Genís i Bech, Salvador
Any de publicació:
1875
Editorial:
La Renaixensa
Municipi:
Barcelona
Col·lecció:
La Renaixensa, any V, tom I, 30 d'abril de 1875, pàg. 506-512
Idioma:
Català-Castellà
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
7
Enllaç:
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/consulta/registro.do?id=2232
Observacions:
Bulbena (1915) diu: "Adagis catalans. Revista de «La Renaixensa».— Barcelona, 1875. En 4.^ Dés de la pl. 506 a la 512, conté un article d'En Salvador Genis sobre Aforística ab una cinquantena de paremies. (V. Refranes catalanes del metéix autor.)" Farnés (1913) el cita: "Adagis catalans", a "La Renaixensa", any V, t. I, 30 d'abril de 1875, p. 506-512.