Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Vocabulari català-castellà pera les escoles de primera ensenyansa de Catalunya

Autor:
Genís i Bech, Salvador
Any de publicació:
1910
Editorial:
Imp. de J. Horta
Municipi:
Barcelona
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1910
Núm. de pàgines:
245
Idioma:
Català-Castellà
Observacions:
Vocabulari català-castellà pera les escoles de primera ensenyança de Catalunya. «Conté més de 13.000 veus y gran nombre de frases adverbials, modismes y adagis, ordenat tot ab la deguda separació en seccions, a fi de facilitar als noys y noyes la busca dels mots, frases, etz., que ells en necessitin correspondencia castellana». Hi ha una còpia digitalitzada a la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España.
Aquesta obra té 2.045 fitxes a la base de dades, de les quals 1.575 estan recollides en aquest web.