Refranyer temàtic amb breu explicació de significat i lèxic, referència a equivalents, similars i contraris, i corresponents i similars en castellà

Refranyer temàtic amb breu explicació de significat i lèxic, referència a equivalents, similars i contraris, i corresponents i similars en castellà

Autor: Gisbert, Adolf

Any de publicació: 2011

Editorial: Ajuntament de Godella

Municipi: Godella

Edició: Primera

Any de l'edició: 2011

Núm. de pàgines: 772

Idioma: Català

Enllaç: tallerhistoriagodella.org/wp-content/uploads/2014/12/refranyer-tematic.pdf

Observacions: Compendiat i interpretat per Adolf Gisbert a partir de refranyers publicats i arreplega personal per territori valencià (ampliat i revisat en octubre del 2011). Oficina Municipal d’Ús i Promoció del Valencià. Ajuntament de Godella

Aquesta obra té 17.654 fitxes a la base de dades, de les quals 8.315 estan recollides en aquest web.