Paremiologia catalana comparada digital

«Refranyer temàtic amb breu explicació de significat i lèxic, referència a equivalents, similars i contraris, i corresponents i similars en castellà»

Autor:
Gisbert, Adolf
Any de publicació:
2011
Editorial:
Ajuntament de Godella
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2011
Municipi:
Godella
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
772
Enllaç:
http://tallerhistoriagodella.org/wp-content/uploads/2014/12/refranyer-tematic.pdf
Observacions:
Compendiat i interpretat per Adolf Gisbert a partir de refranyers publicats i arreplega personal per territori valencià (ampliat i revisat en octubre del 2011). Oficina Municipal d'Ús i Promoció del Valencià. Ajuntament de Godella.