Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Refranyer temàtic amb breu explicació de significat i lèxic, referència a equivalents, similars i contraris, i corresponents i similars en castellà

Autor:
Gisbert, Adolf
Any de publicació:
2011
Editorial:
Ajuntament de Godella
Municipi:
Godella
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2011
Núm. de pàgines:
772
Idioma:
Català
Observacions:
Compendiat i interpretat per Adolf Gisbert a partir de refranyers publicats i arreplega personal per territori valencià (ampliat i revisat en octubre del 2011). Oficina Municipal d'Ús i Promoció del Valencià. Ajuntament de Godella.
Aquesta obra té 17.654 fitxes a la base de dades, de les quals 8.517 estan recollides en aquest web.