Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Meteorología y agricultura populars

Autor:
Gomis i Mestre, Cels
Any de publicació:
1888
Editorial:
Associació d'Excursions Catalana
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1888
Municipi:
Barcelona
Col·lecció:
Biblioteca popular de l'AEC
Núm. de la col·lecció:
V
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
248
Enllaç:
https://books.google.com.ph/books?id=AQsQAAAAYAAJ
Observacions:
GOMIS (1987) en dóna les referències bibliogràfiques completes: -"Meteorología y agricultura populars", Barcelona, BPAEC, vol. V. El títol complet és "Meteorología y agricultura populars ab gran nombre de confrontacions". És una obra bàsicament paremiològica que continua el mateix estil de "lo llamp...", si bé aquesta és considerablement més extensa i infinitament més rica pel que fa a les confrontacions. L'obra està estructurada en quatre capítols monogràfics dedicats, respectivament, a la pluja, el vent, al fred i a la calor i a la meteorologia agrícola (refranys referents a la relació del temps amb l'agricultura i ordenats per mesos). Sembla que a AMADES (1951a) i CONCA (1988) surt el nom per "Metereologia" i no "Meteorologia". Bulbena (1915): Meteorología y agricultura populars, ab gran nombre de confrontacions, per D. Cels Gomis. «Biblioteca popular de la Associació d'excursions Catalana». Vol. V.- Barcelona, Miró y Ca, 1888. En 16è, 176 pl. Conté més de 300 aforismes e modismes, entre élls un bon aplech per cada mes de l'any. Encare al vol. I de la métexa Biblioteca, sóts lo títol de 'Lo llamp y'ls temporals', del propri autor, porta una dotzena de Dichos populars meteorològichs DCVB (1926-62): [Gomis Meteor. Agr.] Meteorologia y Agricultura populars, per D. Cels Gomis. Barcelona, A. Verdaguer. 1888.-176 pàgs. En part buidat al Paremio-Rom: http://stel.ub.edu/paremio-rom/ca/sources/gomis-i-mestre-cels-edici%C3%B3-notablement-augmentada-amb-gran-nombre-de-confrontacions-cura-de 697 registgres Google books té digitalitzada l'obra original de 1888: https://books.google.com.ph/books?id=AQsQAAAAYAAJ He buidat la versió original, de 1881.