Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Botánica popular ab gran nombre de confrontacions

Autor:
Gomis i Mestre, Cels
Any de publicació:
1891
Editorial:
Associació d'Excursions Catalana
Municipi:
Barcelona
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1891
Col·lecció:
Biblioteca Popular de l'AEC
Núm. de la col·lecció:
VI
Núm. de pàgines:
157
Idioma:
Català
Observacions:
Diu Bulbena (1915): "Botànica popular, ab gran nombre de confrontacions per D. Cels Gomis.—Biblioteca popular de la «Associació d'Excursions Catalana». Vol. VI. —Barcelona, ((L'Avenç», 1891. En 8.è, 157 pl. En aquest interessant aplech hi ressalten una munior d'aforismes e dites populars, referents al títol de la obra. (V. La Lluna, segons lo poble, e Meteorologia Popular.)" GOMIS (1987) en dóna la bibliografia completa: -"Botánica popular", Barcelona, «Biblioteca popular de l'Associació d'Excursions Catalana», vol. VI. -Nova edició ampliada i modificada (té entrada pròpia): "Dites i tradicions populars referents a les plantes", Montblanc-Martín-Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona, 1983). La "Botánica popular" és una obra que tracta de la presència de les plantes en la cultura tradicional, ja sigui, principalment, per mitjà de les creences en què es troben implicades, dels refranys, dels modismes i de les cançons en què apareixen, de llur aplicació en la medecina casolana, etc. L'obra està estructurada en prop de cent cinquanta monografies, planta per planta, ordenades alfabèticament, amb abundor de notes comparatives. Se n'ha fet recentment una segona edició ampliada i modificada que Gomis ja havia deixat enllestida el 1909 i que s'ha publicat amb el títol "Dites i tradicions populars referents a les plantes" (1983). Farnés (1913) el cita: "Botànica popular ab gran nombre de confrontacions", Barcelona, "Biblioteca popular de l'Associació d'excursions catalana", vol. VI, "L'Avenç", 1891. DCVB (1926-62): [Gomis Bot.] Botànica Popular per D. Cels Gomis. Barcelona, A. Verdaguer, 1891. Compro una reedició del 2015 d'Edicions Sidillà, amb pròleg de Salvador Palomar, dins la Col·lecció «La Talaia clàssics», 2. ISBN: 978-84-942564-6-2 (La Bisbal d'Empordà, 2015). 396 pàg.
Aquesta obra té 810 fitxes a la base de dades, de les quals 583 estan recollides en aquest web.