Literatura oral catalana. Ditxos topichs

Autor:
Gomis i Mestre, Cels
Any de publicació:
1901
Editorial:
Centre Excursionista de Catalunya
Municipi:
Barcelona
Col·lecció:
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya (BCEC), Any XI, 72 (janer de 1901), p12-13; 73 (febrer de 1901), p35-37; 76 (maig de 1901), p134-137; 77 (juny de 1901), p163-174; 78 (juliol de 1901), p185-196
Núm. de pàgines:
33
Idioma:
Català
Observacions:
Farnés (1913) el cita: "Ditxos tòpichs. Literatura oral catalana", a B.C.E.C., vol. 11è, any XI, n. 72, p. 12, Barcelona, Tip. "L'Avenç", 1901. Recull notable de corrandes i motius referents a diversos pobles.
Aquesta obra té 233 fitxes a la base de dades, de les quals 141 estan recollides en aquest web.