Literatura oral catalana. Ditxos topichs

Literatura oral catalana. Ditxos topichs

Autor: Gomis i Mestre, Cels

Any de publicació: 1901

Editorial: Centre Excursionista de Catalunya

Municipi: Barcelona

Col·lecció: Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya (BCEC), Any XI, 72 (janer de 1901), p12-13; 73 (febrer de 1901), p35-37; 76 (maig de 1901), p134-137; 77 (juny de 1901), p163-174; 78 (juliol de 1901), p185-196

Núm. de pàgines: 33

Idioma: Català

Enllaç: ddd.uab.cat/record/27613

Observacions: Farnés (1913) el cita: "Ditxos tòpichs. Literatura oral catalana", a B.C.E.C., vol. 11è, any XI, n. 72, p. 12, Barcelona, Tip. "L'Avenç", 1901. Recull notable de corrandes i motius referents a diversos pobles.

Aquesta obra té 233 fitxes a la base de dades, de les quals 139 estan recollides en aquest web.