Paremiologia catalana comparada digital

Zoologia popular catalana

Autor:
Gomis i Mestre, Cels
Any de publicació:
1910
Editorial:
Centre Excursionista de Catalunya
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1910
Municipi:
Barcelona
Col·lecció:
Biblioteca Folklòrica del CEC
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
487
Data de compra:
19/09/2020
Lloc de compra:
Todocoleccion.net
Preu de compra:
24 €
Enllaç:
https://books.google.com.ph/books?id=qeAyAQAAMAAJ
Observacions:
Segons GOMIS (1987), publicat a la «Biblioteca folklòrica» del Centre Excursionista de Catalunya (CEC), Barcelona És la seva obra més voluminosa. És l'equivalent, en el regne animal, de la "Botánica...". Del contingut de l'obra ens en pot donar una idea el llarg subtítol que l'acompanya: "Modismes, aforismes, creències, supersticions, etc., etc., que sobre'ls animals hi ha a Catalunya, ab gran nombre de confrontacions". Com la "Botánica...", l'obra està ordenada monogràficament, animal per animal (més de cent cinquanta monografies), distribuïts en els apartats següents: mamífers domèstics, mamífers bosquetans i feréstecs, aus casolanes, ocells de bosc, rèptils, peixos i insectes. La diferència en tot cas, és que els materials recollits per a cada monografia són, en general, molt més extensos que els recollits a la primera edició de la "Botánica...". Compro una reedició del 2014 d'Edicions Sidillà, amb pròleg d'Emili Samper Prunera, dins la Col·lecció «La Talaia clàssics», 1. ISBN: 978-84-942564-0-0 (La Bisbal d'Empordà, 2014), amb la gramàtica normalitzada i unes il·lustracions d'animals molt aconseguides. Finalment aconsegueixo una primera edició de 1910, de Cels Gomis a Todocoleccion.net per 24 €: https://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-ensayo/cels-gomis-zoologia-popular-catalana-ed-lavenc-barcelona-1910~x161665682 (19/9/2020) DCVB (1926-62): [Gomis Zool.] Zoologia Popular Catalana per Cels Gomis. Barcelona. "L'Avenç", 1910.-489 pàgs. Bulbena (1915): Zoologia popular catalana. Modismes, aforismes, creencies, supersticions, etc, etc, que sobre'ls animals hi ha a Catalunya, ab gran nombre de confrontacions, per Cels Gomis. — Biblioteca folk-lòrica del Centre Excursionista de Catalunya».—Barcelona, Tip. «L'Avenç», 1910. En 8.% 489 pl. Dins aquest abundós tresor folk-lòrich, a més d'una infinitat de modismes, són innombrables los aforismes d'aytal specialitat que conté. (V. Botànica -popular e Meteorologia del metéix autor.) Encare és ben notable l'aplech d'en Gomis de Ditxos tópichs. qui, sots títol de Literatura oral catalana, aparegué a la pi. 12 del «Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya». Volum onzè. Any XI, N.e 72.—Barcelona, Tip. «L'Avenç, 1901. En 4. t. Augmenten la vàlua d'aquest aplech toponímich-aforístich les notes acompanyatories als diferents dictats. Finalment, farem ací menció de «L'aplech de Tejares» (Quadro de costums salamanquinas), publicades en «L'Arch de Sant Martí» (1886), ón lo tan erudit folk-lorista annota, entre algunes dites castellanes prou malicioses, d'altres en català no menys intencionades. Google té digitalitzada l'obra original de 1910: https://books.google.com.ph/books?id=qeAyAQAAMAAJ.