500 proverbis, dites, adagis llestats demés los més populars de la Plana de Rosselló

500 proverbis, dites, adagis llestats demés los més populars de la Plana de Rosselló

Autor: Grandó, Carles

Editorial: Manuscrit

Municipi: Perpinyà

Edició: Primera

Núm. de pàgines: 5

Idioma: Català

Enllaç: estudi.univ-perp.fr/viewer/show/74

Observacions: És un manuscrit, sense datació, de 5 pàgines. Trobat en línia a la Biblioteca numèrica Patrimoniale de la Universitat de Perpinyà. Ha de ser del primer quart del segle XX, aproximadament

Aquesta obra té 498 fitxes a la base de dades, de les quals 439 estan recollides en aquest web.