500 proverbis, dites, adagis llestats demés los més populars de la Plana de Rosselló

Autor:
Grandó, Carles
Editorial:
Manuscrit
Municipi:
Perpinyà
Edició:
Primera
Núm. de pàgines:
5
Idioma:
Català
Enllaç:
estudi.univ-perp.fr/viewer/show/74
Observacions:
És un manuscrit, sense datació, de 5 pàgines. Trobat en línia a la Biblioteca numèrica Patrimoniale de la Universitat de Perpinyà. Ha de ser del primer quart del segle XX, aproximadament
Aquesta obra té 498 fitxes a la base de dades, de les quals 447 estan recollides en aquest web.