Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

An Idiom a Day. 365 dites angleses corresponents a dites catalanes

Autor:
Hevly, Lou
Any de publicació:
2020
ISBN:
978-84-86538-78-1
Editorial:
Parcir Edicions Selectes
Municipi:
Manresa
Edició:
Segona
Any de l'edició:
2020
Núm. de pàgines:
233
Idioma:
Català-Anglès
Data de compra:
09/12/2020
Lloc de compra:
Me'l regala l'autor
Observacions:
Pròleg de Joan Ferrer. Molt interessant de buidar per incorporar fraseologia anglesa com a font rigorosa. Les entrades són molt complexes, i cada una de les 366 entrades conté molta sinonímia i referència a altres expressions i a explicacions gramaticals i lèxiques. M'he limitat a buidar el lema de cada entrada i la part d'origen i sinonímia que he pogut incorporar. Els exemples també, que poden ser aclaridors i ofereixen col·locació i context de fraseologia. Al final del llibre hi ha un llistat alfabètic de les equivalències catalanes i de totes les sinonímies angleses, emetent a l'article corresponent. Lou Hevly cada dia envia una parèmia comentada al correu electrònic, sota el títol del llibre "An Idiom a Day" i el cabal comença a ser molt important.
Aquesta obra té 697 fitxes a la base de dades, de les quals 595 estan recollides en aquest web.