Paremiologia catalana comparada digital

Refranero ibicenco

Autor:
Juan Bonet, Antoni
Any de publicació:
1944-57
Editorial:
Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1944
Municipi:
Eivissa
Col·lecció:
Ibiza
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
Illes Balears. Eivissa
Núm. de pàgines:
23
Observacions:
M'ho passa també Joan Torres Nalda, escanejat. És un refranyer eivissenc, fet per Antonio Juan Bonet en tres tongades a la mateixa revista: 1944, 1955 i 1957. tinc, les dues darreres tongades, però em manca la primera part, de 1944. Joan Torres, quan m'ho passa em diu: «En aquesta darrera tramesa t'envio, escanejades, les pàgines del REFRANERO IBICENCO incloses a la Revista IBIZA núm. 4 publicada el 1957 per l'Instituto de Estudios Ibicencos. Van de la pàgina 39 a la 42, ambdues incloses: a la plana 39 hi apareix de nou aquest títol: Refranero Ibicenco (continuación); a la plana 42 hi figura una mena de nota final, MOLT IMPORTANT perquè conté dues informacions substancials: Primera: Antonio Juan Bonet, l'autor material de la recopilació durant els anys 1937 i 1938, és qui posà amablement a disposició de la revista IBIZA tots aquests refranys. Segona: La revista començà a publicar-los l'any 1944 (en el número corresponent al mes d'abril, en la "primera època). Aquesta dada implica, malauradament, que encara mancaria una tercera part, almenys, per a tenir la recopilació completa del REFRANERO IBICENCO. » Acaba la publicació amb aquesta nota: «Termina en este número la colección de refranes ibicencos que comenzó a publicarse en el n.o 2 de la revista «Ibiza» (primera época), correspondiente al mes de abril de 1944. Como ya dijimos entonces, estos refranes fueron recogidos por D. Antonio Juan Bonet. Este señor, fallecido en el curso de la publicación, los reunió durante los años 1937 y 1938, y los puso amablemente a disposición de la redacción de esta revista, la cual ha completado el conjunto con algunos otros refranes ya publicados anteriormente.». Mercès a Isidor Marí, puc recopilar la primera part del refranyer (i ell també veu que em mancava una altra part de 1956. La primera part es publica en mesos successius entre abril de 1944 i agost de 1948, en 12 tongades.