Paremiologia catalana comparada digital

Aforística catalana, o sia, col·lecció de refranys populars catalans

Autor:
Llagostera i Sala, Francesc
Any de publicació:
1883
Editorial:
Llibreria d'Alvar Verdaguer
Edició:
Segona
Any de l'edició:
1883
Municipi:
Barcelona
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
48
Data de compra:
02/10/2014
Lloc de compra:
Me'l regala Joan Puigmalet
Observacions:
Diu Bulbena (1915): "Aforística catalana ó sia col-lecció de refrans populars catalans feta per en Francesch Llagostera y Sala. Segona edició.—Barcelona, 1883. En 8è 48 pàg. Fóu primerament publicada al periòdich ((Lo Gay Saber)) del metéix any, núm. XX e XXI. Conté, aglevats en deu seccions, uns 1.500 aforismes e alguns modismes a la fi.". Editat a la Llibreria d'Alvar Verdaguer (Barcelona).