Aforística catalana, o sia, col·lecció de refranys populars catalans

Aforística catalana, o sia, col·lecció de refranys populars catalans

Autor: Llagostera i Sala, Francesc

Any de publicació: 1883

Editorial: Llibreria d'Alvar Verdaguer

Municipi: Barcelona

Edició: Segona

Any de l'edició: 1883

Núm. de pàgines: 48

Idioma: Català

Data de compra: 02/10/2014

Lloc de compra: Me'l regala Joan Puigmalet

Observacions: Diu Bulbena (1915): "Aforística catalana ó sia col-lecció de refrans populars catalans feta per en Francesch Llagostera y Sala. Segona edició.—Barcelona, 1883. En 8è 48 pàg. Fóu primerament publicada al periòdich ((Lo Gay Saber)) del metéix any, núm. XX e XXI. Conté, aglevats en deu seccions, uns 1.500 aforismes e alguns modismes a la fi.". Editat a la Llibreria d'Alvar Verdaguer (Barcelona).

Aquesta obra té 1.375 fitxes a la base de dades, de les quals 1.260 estan recollides en aquest web.