Paremiologia catalana comparada digital

Records de la meva vida de pastor

Autor:
Lluís, Joan
Any de publicació:
1955
Editorial:
Editorial Barcino
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1964
Municipi:
Barcelona
Col·lecció:
Biblioteca Folklòrica Barcino
Núm. de la col·lecció:
12
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
Catalunya. Pallars
Núm. de pàgines:
93
Observacions:
Pròleg de Ramon Violant i Simorra.