Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

«Butlletí trimestral de Vilaplana»

Autor:
Lo Pedrís
Any de publicació:
2001-2022
Editorial:
Lo Pedrís
Municipi:
Vilaplana
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
Catalunya. Camp de Tarragona. Vilaplana
Enllaç:
https://www.lopedris.cat/?view=1&id=18&next=1