Els noms populars de núvols, boires i vents del Maresme

Autor:
Manent i Segimon, Albert
Any de publicació:
1996
ISBN:
84-281-0893-5
Editorial:
Oikos-Tau
Municipi:
Vilassar de Mar
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1996
Col·lecció:
Estudis Maresmencs
Núm. de pàgines:
72
Idioma:
Català
Preu de compra:
5 €
Observacions:
És un petit recull dels noms dels vents, boires i núvols del Maresme. Conté alguna dita escadussera (més o menys un centenar). És interessant perquè recull molts noms i dites que no són recollides al DCVB. Sembla un treball força complet, amb nombrossíssimes referències al lloc on es diu cada expressió.
Aquesta obra té 105 fitxes a la base de dades, de les quals 69 estan recollides en aquest web.