Compendio de los errores en que incurren los catalanes al hablar y escribir

Autor:
Marcet y Ll., J.
Any de publicació:
1863
Editorial:
Imprenta de Luis Tasso
Municipi:
Barcelona
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1863
Núm. de pàgines:
25
Idioma:
Castellà-Català
Enllaç:
books.google.es/books
Observacions:
Barcelona, Imprenta de Luis Tasso, calle del Arco del Teatro, callejón entre los números 21 y 23. 1863. Hi ha una còpia digitalitzada a Google Books. Les 3 pàgines finals són un recull de refranys en castellà amb l'equivalent català. Interessant de buidar. Són 67 refranys amb l'equivalència corresponent
Aquesta obra té 67 fitxes a la base de dades, de les quals 66 estan recollides en aquest web.