Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI)

Autor:
Martí Mestre, Joaquim
Any de publicació:
2017
ISBN:
978-84-9134-007-2 (UV) 978-84-16724-51-2 (UA)
Editorial:
Publicacions de la Universitat de València
Municipi:
València
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2017
Col·lecció:
Biblioteca Lingüística Catalana
Núm. de la col·lecció:
32
Núm. de pàgines:
1.842
Idioma:
Català
Preu de compra:
69 €
Data de compra:
23/06/2017
Lloc de compra:
Publicacions de la Universitat de València
Observacions:
Aquest complet diccionari, amb un total de 1.842 pàgines, parteix de textos de caire popular de tot l'àmbit lingüístic, però especialment valencians des del segle XVII; textos d'una gran riquesa en lèxic col·loquial i en unitats fraseològiques. El treball complementa la informació dels diccionaris històrics i ofereix una perspectiva comparativa interdialectal i també interlingüística.
Aquesta obra té 12.493 fitxes a la base de dades, de les quals 3.907 estan recollides en aquest web.