Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Unitats fraseològiques a l'obra «Els col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa», de Cristòfor Despuig

Autor:
Massip i Bonet, M. Àngels; González, Juan Antonio
Any de publicació:
2009
ISBN:
ISSN 1540 5877
Editorial:
eHumanista
Municipi:
Santa Barbara (Califòrnia, USA)
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2009
Col·lecció:
eHumanista, 13, p127-172
Núm. de pàgines:
46
Idioma:
Català
Aquesta obra té 78 fitxes a la base de dades, de les quals 31 estan recollides en aquest web.