Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües

Autor:
Miró i Borràs, Oleguer
Any de publicació:
1900
Editorial:
Centre Excursionista de Catalunya
Municipi:
Barcelona
Any de l'edició:
1900
Col·lecció:
Biblioteca Popular del Centre Excursionista de Catalunya
Núm. de la col·lecció:
VIII
Núm. de pàgines:
476
Idioma:
Català
Preu de compra:
30 €
Data de compra:
15/07/2018
Lloc de compra:
Todocoleccion.net
Observacions:
Publicada a Barcelona, 1900, pel Centre Excursionista de Catalunya. Es refereix a Oleguer Miró com a metge de Manresa. Conté un discurs-proleg de 77 pàgines interessantíssim i documentdíssim. Amb elucubracions sobre aforismes, bibliografia sobre medicina popular i altres temes de caire folklòric de molt interès. Les dites, adagis i proverbis buidats també són molt interessants. Usualment també en castellà, francès, italià, portuguès, anglès i alemany, a banda d'alguns provinents de la tradició xinesa, turca, russa, àrab, sempre traduïda al català. HI afegeix sovint fonts catalanes i castelanes antigues (Eiximenis, Jafuda, Prov. Ar. s. XIV, Albert Llanas, Letamendi, etc.
Aquesta obra té 3.109 fitxes a la base de dades, de les quals 2.734 estan recollides en aquest web.