Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Lo Molinar. Literatura popular catalana del Matarranya i Mequinensa. 3. Gèneres menors de la literatura popular

Autor:
Moret i Coso, Hèctor
Any de publicació:
1995
ISBN:
84-88477-11-2
Editorial:
Instituto de Estudios Turolenses-Associació Cultural del Matarranya
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1995
Municipi:
Calaceit
Col·lecció:
Lo Trill
Núm. de la col·lecció:
3
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
Franja de Ponent
Núm. de pàgines:
199
Preu de compra:
15 €
Observacions:
És un recull força extens i ordenat de dites, refranys i altres jocs de paraules de la zona del Matarranya i Mequinensa. Però n'hi ha forces, amb informació de la localitat on s'han trobat, numerats i ordenats per temes. Imprescindible recull d'aquella zona, sovint tant poc valorada, de la Franja de Ponent. Les definicions i explicacions, però, sovint deixen bastant que desitjar. La sistematització tampoc és gaire acurada. Té tota una codificació de localitats, que es pot consultar al llibre, per saber on es diu cada dita.