Paremiologia catalana comparada digital

Recull de mil i un refranys, proverbis i «mots fets» catalans

Autor:
Nogareda i Puigdemont, Josep A.
Any de publicació:
1961
Editorial:
Autoedició
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1961
Municipi:
Girona
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
Catalunya
Núm. de pàgines:
52
Observacions:
Impremta Mossèn Alcover - Calatrava, 68 - Palma de Mallorca. «Aquesta obra conté en conjunt mil i un (1001) refranys, proverbis i mots fets catalans, els quals han estat col·locats per ordre alfabètic. Molts d'ells són trets de diccionaris catalans molt antics, revistes i periòdics, i de conversacions amb el públic. Són escollits i relacionats els més corrents en aquesta província de Girona. Es fa present que els procedents dels diccionaris han estat reformats en quelcom per ésser escrits en el català de l'època. Altres figuren traduïts del castellà al català, També n'hi ha uns quants que són originals del sotascrit» Per tant, molts provenen de fonts anteriors (que no especifica), altres (que tampoc especifica) els tradueix del castellà i encara alguns (que tampoc especifica) són originals de l'autor (aforismes d'autor). Me'n passa una còpia escanejada Xavier Rofes.