Digue'm amb qui vas i et diré qui seràs

143 recurrències en 94 variants.

Ves als fitxers multimèdia ››

1. 'Digue'm' amb qui vas i et diré el que seràs (1968, 1 font)

La forma gramatical correcta seria «digues-me».

Ferret, Antoni (1968): Parleu més bé el català «IV. Dites populars», p. 140. Editorial Claret.

2. 'Digue'm' amb qui vas i et diré qui seràs (2016, 1 font)

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Obiols Potensà, Josep (2016): Dites, refranys i paraules de la Vall de Cabó «Dites i refranys. 7. Del món, dels homes i de la vida en general», p. 78. Edicions Salòria.

4. Diga'm amb qui vas i et diré quants sou (1926, 1 font)

El Borinot (1926): El Borinot, any IV, núm. 115 (4 de febrer de 1926), p. 1-2 «Pim... pam... pum... (Dites i refranys)», p. 2. Revista El Borinot.

5. Diga'm amb qui vas i et diré qui ets (1926, 4 fonts)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIII. Les relacions interpersonals. L'amistat», p. 95. Pagès Editors.
El Borinot (1926): El Borinot, any IV, núm. 115 (4 de febrer de 1926), p. 1-2 «Pim... pam... pum... (Dites i refranys)», p. 2. Revista El Borinot.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre Huguet, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «III». Web.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «II». Web.

6. Diga'm amb qui vas i et diré qui seràs (2003, 2 fonts)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIII. Les relacions interpersonals. L'amistat», p. 95. Pagès Editors.

Lloc: Solsona (Solsonès).

Roca Jané, Gerard (2011): La vida al Vinyet de Solsona en la primera meitat del s. XX «2.15.1 Recull de dites populars i algunes expressions usades pels vinyetans. Vida social. Els amics», p. 177. Institut Francesc Ribalta.

10. Diga-m ab qui vas / i et diré qui seras (1907, 1 font)

Verdaguer, Jacint (1907): Folk-lore «Aforística», p. 51. L'Avenç.

12. Digam amba qui vas y té diré qui ets (1877, 1 font)

Lloc: Balears.

Ferrà i Perelló, Bartomeu (1877): Brins y gavelles (adagis y modismes), p. 432. Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes.

17. Digasme ab qui vás y te diré qui serás (1864, 1 font)

Briz, Francesch Pelayo (1864): Calendari catalá del any 1865, p. 47. Llibretería de Estanislao Ferrando Roca.

20. Digasme ab qui vas y te diré qui seràs (1919, 1 font)

Lloc: Selva.

Ruyra i Alsina, Ramon (1919): Refrans «A», p. 1. Manuscrit.

21. Dígasme ab qui vas, te diré qui serás (1803, 1 font)

Equivalent en llatí: Die mihi quos sequeris, quis sis tibi, Pontice, dicam.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Anársen», p. 41.

Equivalent en castellà: Díme con quien vas y te diré quien eres.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Anársen», p. 41.

22. Dígasme ab qui vas, y t' diré qui ets (1857, 1 font)

Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Prosodia. De las figuras gramaticales ortográficas. Ejemplos en que se ven usadas dichas figuras», p. 287. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.

23. Digasme ab qui vas, y te diré qui serás (1831, 1 font)

Equivalent en castellà: Dime con quien vas, y te diré quien eres.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «47», p. 16. Imprenta de Saurí y Compañía.

26. Digue'm (o dis-me) amb qui vas i et diré què fas (o què seràs) (2007, 1 font)

Sinònim: Ensenya'm la muller i et diré quin marit té.

Equivalent en castellà: Dime con quien andas y te diré quien eres.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «196», p. 63. Garsineu Edicions.

27. Digue'm (o dis-me) el que tens i et diré quant (o què) vals (2007, 1 font)

Sinònim: Tant tindràs, tant valdràs.

Equivalent en castellà: Tanto tienes, tanto vales | Se vale por lo que se tiene.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «155», p. 53. Garsineu Edicions.

28. Digue'm amb qui t'acompanyes i et diré les teves manyes (1992, 1 font)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada V «M 813», p. 800. Columna Edicions.

29. Digue'm amb qui tractes tens i et diré quins són tos intents (1992, 1 font)

Sinònim: Digue'm amb qui vas i et diré qui seràs.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VIII «T 1063», p. 458. Columna Edicions.

30. Digue'm amb qui vas i et diré com ets (2010, 2 fonts)

Cullell, Pere: Avui Diumenge «"Retrat". "Ricardo García Damborenea"», p. 66. L'Avui / El Punt Avui.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

31. Digue'm amb qui vas i et diré el que seràs (1987, 13 fonts)

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

Sinònim: Ensenya'm la muller i et diré quin marit té.

Equivalent en castellà: Dime con quién andas y te diré quién eres.

Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys dels fills, la llar i els amics», p. 48. Editorial Millà.

Sinònim: Digues-me amb qui vas i et diré què fas (o qui ets, o jo et diré què fas, o jo et diré qui ets).

Equivalent en castellà: Dime con quien andas y te diré quien eres.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Anar», p. 22. Edicions 62.

El tarannà de cadascú es descobreix per les persones que freqüenta.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 394. Edicions 62.

Segons amb qui cadascú s'ajunta, tal serà. De: Arnobi el Jove.

Equivalent en llatí: Cum quo aliquis iungitur, talis erit.

Font: Psalm. 17 [PL. 53, col. 347 A-B].

Peris, Antoni (2001): Diccionari de locucions i frases llatines «571». Enciclopèdia Catalana.

El tarannà de cadascú es descobreix per les persones que freqüenta | La conducta de les persones es pot avalar segons els ambients que freqüenta | Ens recorda la lògica implacable del costum i la influència decisiva de les companyies.

Sinònim: Digues-me amb qui vas i [jo] et diré què fas. [P: IX, 184] | Digues-me amb qui vas i jo et diré què fas. [S&C: 287] | Digues-me amb qui vas i [jo] et diré qui ets. [P: IX, 184].

Equivalent en castellà: Dime con quién andas y te diré quién eres. [DG: II i X].

Font: [LEM: 48] - [P: IX, 180].

Sinònim: Digues-me amb qui vas i [jo] et diré què fas. [P: IX, 184] | Digues-me amb qui vas i jo et diré què fas. [S&C: 287] | Digues-me amb qui vas i [jo] et diré qui ets. [P: IX, 184].

Equivalent en anglès: A man is known by the company he keeps. [S&C: 287].

Font: [LEM: 48] - [P: IX, 180].

Sinònim: Digues-me amb qui vas i [jo] et diré què fas. [P: IX, 184] | Digues-me amb qui vas i jo et diré què fas. [S&C: 287] | Digues-me amb qui vas i [jo] et diré qui ets. [P: IX, 184].

Equivalent en castellà: Dime con quién tratas, y diréte quién eres y qué costumbres tienes. [MK: 11.815].

Font: [LEM: 48] - [P: IX, 180].

Sinònim: Digues-me amb qui vas i [jo] et diré què fas. [P: IX, 184] | Digues-me amb qui vas i jo et diré què fas. [S&C: 287] | Digues-me amb qui vas i [jo] et diré qui ets. [P: IX, 184].

Equivalent en francès: Dis-moi qui tu hantes, et je dirai qui tu es. [S&C: 287].

Font: [LEM: 48] - [P: IX, 180].

Sinònim: Digues-me amb qui vas i [jo] et diré què fas. [P: IX, 184] | Digues-me amb qui vas i jo et diré què fas. [S&C: 287] | Digues-me amb qui vas i [jo] et diré qui ets. [P: IX, 184].

Equivalent en francès: Dis-moi qui tu hantes, je dirai qui tu es. [DG: II i X].

Font: [LEM: 48] - [P: IX, 180].

Sinònim: Digues-me amb qui vas i [jo] et diré què fas. [P: IX, 184] | Digues-me amb qui vas i jo et diré què fas. [S&C: 287] | Digues-me amb qui vas i [jo] et diré qui ets. [P: IX, 184].

Equivalent en anglès: Tell me will whom thou (you) go,/ And I'll tell thee (you) what thou (you) doest (do). [S&C: 287].

Font: [LEM: 48] - [P: IX, 180].

Las compañías influyen tanto para bien como para mal, según sean las que se frecuentan, en las costumbres personales. En general, se dice a veces para explicar la conducta a los gustos de una persona por las compañías que frecuenta,.

Haciendo alusión al refrán que dice las malas compañías corrompen las buenas costumbres.

Sinònim: Digues-me amb qui vas i [jo] et diré què fas. [P: IX, 184] | Digues-me amb qui vas i jo et diré què fas. [S&C: 287] | Digues-me amb qui vas i [jo] et diré qui ets. [P: IX, 184].

Equivalent en castellà: Dime con quién andas, y te diré quién eres. [S&C: 287].

Font: [LEM: 48] - [P: IX, 180].

Afinitat (Costum / Família / Hàbit / Tradició).

Font: [LEM: 48].

Seuba, A.; Giménez, M (1993): Refranys i aforismes. Tradicions catalanes «Refranys de tot una mica», p. 83. Seuba Edicions.

Equivalent en llatí: Qui cum sapientibus graditur, sapiens erit.

Trup, Ladislav; Alvarado, Salustio (1987): Refranero castellano catalán latín eslovaco checo. Autoedició.

Andar.

Equivalent en castellà: Dime con quién andas y te diré quién eres.

Trup, Ladislav; Alvarado, Salustio (1987): Refranero castellano catalán latín eslovaco checo «Trup-Alvarado 87 - 8». Autoedició.

32. Digue'm amb qui vas i et diré qui ets (1985, 6 fonts)

Cruanyes, Elda (1985): Tal com sona a Cadaqués «COSTUMS I CREENCES», p. 37. Editorial Joventut.

Sinònim: Ensenya'm la muller i et diré quin marit té.

Equivalent en castellà: Dime con quien andas y te diré quien eres.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «196», p. 63. Garsineu Edicions.

Equivalent en castellà: Dime con quien andas y te diré quien eres.

Gabinet de didàctica. Pol. Ling. (1987): Programa refranys d'ordinador. Generalitat de Catalunya.

Lloc: Baix Empordà.

IESI la Bisbal (2014): IESI la Bisbal «Remeis i saviesa popular. Dites - www.xtec.cat/ieslabisbal/recull/ref4.htm». Blogger.

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la casa, els fills, els parents i els amics», p. 51. Web.

33. Digue'm amb qui vas i et diré qui seràs (1990, 4 fonts)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada III «D 1276», p. 763. Columna Edicions.
Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 8. Refranys sobre qualitats i sentiments de les persones». Llibres de l'Index, S.A..

El costum i les companyies ens influeixen decisivament.

Sinònim: Arrima't als bons i seràs un d'ells; Sempre has de sortir emmascarat d'una paella.

Equivalent en castellà: Dime con quién andas y te diré quién eres.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «dir». Editorial Barcanova.
Salvà, Francesc (1990): Aforismes i refranys, p. 30. Editorial Miguel A. Salvatella.

34. Digue'm amb qui vas i et diré quina hora és (1992, 1 font)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada V «H 773», p. 208. Columna Edicions.

35. Digue'm amb qui vas i jo et diré què fas (1986, 2 fonts)

Segons la companyia, les obres.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «10. Accions diverses. 10.4. Dir i callar. Xerrar. Paraula i silenci. Refranys», p. 466. Editorial Moll.

Equivalent en castellà: Dime con quien andas y te diré quien eres.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 31. Institut d'Estudis Eivissencs.

37. Digue'm amb qui vas, i te diré qui ets (1993, 1 font)

Vol dir que, coneixent les virtuts, defectes o costums dels companys habituals, és fàcil conèixer la manera d'esser o pensar d'una persona.

Equivalent en castellà: Dime con quien andas y te diré quien eres.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2780 Vas», p. 375. Institut Menorquí d'Estudis.

38. Digue'm amb qui vas, que jo et diré qui seràs (1999, 1 font)

Font: Ballot.

Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «companyia». Web.

43. Diguem amb qui parles i et diré qui ets (2011, 1 font)

És oriünda de la Franja, encara que viu a Barcelona des de petita.

Lloc: La Franja de Ponent.

Rosa (2011): «A través del correu electrònic, en un document de text». Web.

44. Diguem amb qui vas / i te diré lo que fas (1958, 1 font)

Llompart, Gabriel (1958): Experiencia religiosa y lengua mallorquina «VII. Virtudes, pecados y mandamientos. Los mandamientos. V», p. 123. Museu de Mallorca.

46. Díguem amb qui vas i et diré qui ets (2001, 1 font)

Lloc: Bellvís.

Sàlvia Salvany, Carmen (2001): Carrilet, 150 (1/1/2001) «Garrotades i males paraules», p. 31. Revista Carrilet.

48. Diguèm amb qui vas, / i te diré qui ets (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. XXVIII.- Moral», p. 313. Institut Menorquí d'Estudis.

49. Digues ab qui vas y 't diré qui serás (1898, 1 font)

Equivalent en castellà: Dime con quien andas y te diré quien eres.

Font, Ramon (1898): Bons consells ab la traducció castellana «I. Bons consells sobre religió y moral». Estampa de'n Tomás Carreras.

Equivalent en llatí: Instruet ipse tuos mores comes alter honestus.

Font, Ramon (1898): Bons consells ab la traducció castellana «I. Bons consells sobre religió y moral». Estampa de'n Tomás Carreras.

50. Digues amb qui vas i et diré qui ets (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

51. Digues amb qui vas, i et dirè qui seràs (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «I. L'ésser humà. L'amistat», p. 25. Garsineu Edicions.

52. Digues amb qui vas, i te diré qui ets (1984, 1 font)

Sabent ses companyies, se sap si ets bo, o dolent.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Moral», p. 237. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

53. Digues en qui vas i el [=et] diré qui eres (*) (2010, 1 font)

Lloc: Bocairent (Vall d'Albaida).

Correu / Palou, Jordi (2010). Correu electrònic.

54. Digues en quí vas y te diré quí eres (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «D», p. 65. Editorial Arte y Letras.

55. Digues'mé ab qui te fas, te diré ló que séras (1917, 1 font)

Sinònim: Digues-me amb qui et fas, i et diré el que seràs.

Blanic (1917): Vocabulari francès-català «Próverbis - Refranas catalanas», p. 173. Editorial Trabucaire.

56. Digues-me ab qui vas, e dirt-he qui seràs (1900, 1 font)

Font: D'origen castellà, segons A. Bulbena.

Tallander, Antoni (Bulbena, Antoni) (1900): Aforismes & proverbis històrichs & tradicionals «Aforismes castellans», p. 105. Tarascó, Viladot & Cuesta.

58. Digues-me amb qui et fas, et diré el que seràs (1969, 1 font)

Equivalent en francès: Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu seras.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «L'amistat / L'amitié», p. 72. Robert Morel Editeur.

60. Digues-me amb qui vas i et diré el que seràs (1990, 2 fonts)

Les companyies determinen el caràcter.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Consells». Web.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Fills, llar i amics», p. 103. Museu Arxiu de Sentmenat.

61. Digues-me amb qui vas i et diré qui ets (1979, 5 fonts)

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. IV. L'amor i l'amistat. Els amics», p. 217. Llibres de l'Index, S.A..
Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «105 - Digues-me amb qui vas i et diré qui ets», p. 105. Blogger.

Lloc: Aiguafreda (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

El tarannà de cada u ens els diuen les seves freqüentacions.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «Anar (o no), anar-se'n (o no)», p. 15. Editorial Millà.

Coneixent les virtuts, els defectes o els costums dels companys habituals, és fàcil conèixer la manera de ser o de pensar d'una persona.

Pons, Nathalie; Ben-Arab, Màriam (il·lustr.) (2010): Refranys per jugar, p. 60. Vox.

62. Digues-me amb qui vas i jo et diré què fas (1994, 2 fonts)

Garcia Salines, Jordi P. (1994): Refranys i frases fetes populars catalanes «SENT., ACC., PARAULES... CONEIXENÇA, CONFIANÇA I D», p. 20. L'Avui / El Punt Avui.

Equivalent en esperanto: Kun kiu vi kuniĝas, tia vi fariĝas | Kun kiu vi festas, tia vi estas | Kiaj kolegoj, tiaj kutimoj.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Llar, família, amics i enemics | Hejmo, familio, amikoj kaj malamikoj», p. 17. Associació Catalana d'Esperanto.

63. Digues-me amb qui vas i [jo] et dirè què fas (1999, 1 font)

La conducta de les persones es pot avalar segons els ambients que freqüenta.

Sinònim: Digues-me amb qui vas i [jo] et dirè qui ets.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 394. Edicions 62.

64. Digues-me amb qui vas i [jo] et dirè qui ets (1999, 1 font)

La conducta de les persones es pot avalar segons els ambients que freqüenta.

Sinònim: Digues-me amb qui vas i [jo] et dirè què fas.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 394. Edicions 62.

65. Digues-me amb qui vas, i et diré qui ets (2008, 1 font)

Per la companyia, se suposa com és l'altra persona.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «10. Accions diverses. 10.4. Dir i callar. Xerrar. Paraula i silenci. Refranys», p. 466. Editorial Moll.

66. Digues-me de què presumeix i et diré de què careix (2015, 1 font)

Nota meva: em sona a castellanada traduint directament "Dime de qué presumes y te diré de qué careces", sense tradició en català.

Lloc: Manresa (Bages).

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats, p. 174. Zenobita Edicions.

67. Digues-me el que menges i et diré el que ets (1936, 1 font)

Són de Brillat-Savarin, commemorat solemnial-ment per la França, els següents aforismes, «concebuts per a servir de pròleg i base a la ciència». De: Brillat-Savarin.

(1936): Curiositats de Catalunya, Núm. 33 (Any I, 12-setembre-1936) «Menjar i beure», p. 219. Revista Curiositats de Catalunya.

68. Digues-me el que tens i et diré el que (o què) vals (1999, 1 font)

Valoració de les persones segons els seus diners.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «X. El diner i el joc. El diner, la riquesa i la pobresa», p. 425. Edicions 62.

69. Digues-me el que tens i et diré el que vals (1989, 2 fonts)

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

Recull el sentiment que el diner fa l'home. La implicació és que la riquesa d'una persona és més important que no pas la seva humanitat.

Sinònim: Tant tens, tant vals / un senyor sense estat és com un pastís sense sucre.

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «Els diners», p. 111. Editorial de Vecchi.

70. Digues-me el que tens i et diré el que vals (o què vals) (1997, 1 font)

Sinònim: Tant tens, tant vals.

Equivalent en castellà: Tanto tienes tanto vales | Tanto vales cuanto tienes | Vales cuanto tienes.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Tenir», p. 121. Edicions 62.

72. Diguesme en qui vas i et diré qui eres (2020, 1 font)

Lloc: València (Horta).

El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de Valencia y su provincia». Blogger.

74. Díguesme en quí vas y te diré aón pararás (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «Apendis. D», p. 316. Editorial Arte y Letras.

75. Díguesme lo que menges y te diré quí eres (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «Apendis. D», p. 316. Editorial Arte y Letras.

79. Dis-me amb qui vas i et diré què et faràs (1993, 1 font)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Les relacions interpersonals. Coneixença», p. 162. Edicions Tres i Quatre.

81. Dis-me amb qui vas i et diré qui ets (2011, 2 fonts)

Lloc: Bellvís.

Salvia, Ramon (2011): Carrilet, 210 (1/1/2011) «Refranys populars de les nostres contrades», p. 44. Revista Carrilet.

Lloc: Bellvís.

Salvia, Ramon (2011): Carrilet, 212 (1/5/2011) «Refranys populars», p. 48. Revista Carrilet.

82. Dis-me amb qui vas i te diré quí eres (1985, 1 font)

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «D», p. 19. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

83. Dis-me amb qui vas, i et diré qui eres (2018, 2 fonts)

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Amistats i relacions personals», p. 92. Editorial Sargantana.

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Constatació i evidències», p. 151. Editorial Sargantana.

87. Dis-me en qui vas, i et diré el que vals (1995, 1 font)

Lloc: Xerta (Baix Ebre).

Aliern Pons, Francesca (1995): Xerta. Recull popular «Refranyer», p. 217. Manuscrit.

88. Mira amb qui vas i et diré qui ets (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

90. Mostra'm ta dona i et diré qui ets (1951, 5 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de les dones», p. 1191. Editorial Selecta-Catalonia.

Lloc: Eivissa.

Fajarnés Cardona, Enrique (2020): Recull de dites i refrans d'Eivissa «D», p. 93. Institut d'Estudis Eivissencs.

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1953): Ibiza, núm. 1, 2a època, 1953 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 38. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Indica que la parella que has elegit és un reflex de la teua personalitat.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «RF - Relacions de família i parella», p. 145. Institut d'Estudis Eivissencs.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «L'amor i l'amistat. L'amor i el matrimoni», p. 239. Edicions 62.

92. Si em dius amb qui vas, et dic qui eres (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Relacions personals. Companyies i amic de veritat», p. 114. Editorial l'Esquer.

93. Si em dius amb qui vas, et diré qui ets (1957, 2 fonts)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1957): Ibiza, núm. 4, p39-42 «Refranero ibicenco (Conclusión)», p. 40. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Les companyies que un tria defineixen la seua personalitat.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «OM - Observacions morals», p. 134. Institut d'Estudis Eivissencs.

94. Si me dius amb qui vas, té diré lo que seràs (2003, 1 font)

Lloc: Mallorca.

Fuster, Miquel (2003): Refranyer popular de l'illa de Mallorca - Volum II «Annex. Formació i adaptació de refranys. Per Marc Vidal Bonet. Moral, altres», p. 249. Consell de Mallorca.
Digue'm amb qui vas i et diré qui seràs

Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «105 - Digues-me amb qui vas i et diré qui ets»

Digue'm amb qui vas i et diré qui seràs

Pons, Nathalie; Ben-Arab, Màriam (il·lustr.) (2010): Refranys per jugar

‹‹ Torna a dalt

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte