La Catalunya pintoresca

Autor:
Nogués, Xavier; Pujols, Francesc
Any de publicació:
1919
ISBN:
84-85354-23-2
Editorial:
José J. de Olañeta, Editor
Municipi:
Barcelona
Edició:
Facsímil
Any de l'edició:
1987
Núm. de la col·lecció:
47
Núm. de pàgines:
70
Idioma:
Català
Observacions:
L'original és imprès per Salvat-Papasseit, Llibreters (Barcelona). Textos de Francesc Pujols.
Aquesta obra té 196 fitxes a la base de dades, de les quals 163 estan recollides en aquest web.