Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Literatura oral a Faió, Favara, Maella i Nonasp

Autor:
Oriol, Carme; Navarro, Pere; Sales, Mònica
Any de publicació:
2010
ISBN:
978-84-88477-62-0
Editorial:
Associació Cultural del Matarranya
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2010
Municipi:
Calaceit
Col·lecció:
Lo Trill
Núm. de la col·lecció:
13
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
Franja de Ponent. Matarranya
Núm. de pàgines:
273
Data de compra:
14/10/2021
Lloc de compra:
Josep Messeguer Carbó
Preu de compra:
17 €
Observacions:
En rebo notícia a través del compte de Twitter de Josep Massaguer Carbó, de Maestrat Viu. Té un CD amb material sonor de les enquestes. Diferents apartats sobre literatura oral de 4 pobles del Matarranya: Faió, Favara, Maella i Nonasp: rondalles, cançons, entrabancallengüies, parèmies, etc.