Paremiologia catalana comparada digital

Els 100 refranys més populars

Autor:
Pàmies, Víctor; Palou, Jordi
Any de publicació:
2012
ISBN:
978-84-9034-032-5
Editorial:
Cossetània Edicions
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2012
Municipi:
Valls
Col·lecció:
De 100 en 100
Núm. de la col·lecció:
16
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
237
Preu de compra:
15 €