Ramellets de proverbis, maximas, refrans y adagis catalans escullits y posats en quartetas

Ramellets de proverbis, maximas, refrans y adagis catalans escullits y posats en quartetas

Autor: Pépratx, Justin

Any de publicació: 1880

Editorial: Imprempta de Carlos Latrobe

Municipi: Perpinyà

Edició: Primera

Any de l'edició: 1880

Núm. de pàgines: 165

Idioma: Català-francès

Enllaç: mediatheque-patrimoine.perpignan.fr/view.php

Observacions: El títol complet segons CONCA 1988 és "Ramallets de proverbis, màximas, refrans y adagis catalans" Farnés (1913) el cita: "Ramellets de proverbis, maximas, refrans y adagis catalans escullits y posats en quartetas per Justin Pepratx, Membre de la Societat de Llenguas romanas, ab la traducció literal en francés". Perpinyà, Imp. de Carlos Latrobe, 1880. Bulbena (1915): Proverbis (Ramellets de), maximas, refrans y adagis catalans, escullits y posats en quartetas per Justin Pepratx, Membre de la Societat de Llenguas romanas, ab la traducció literal en francès. —Perpinyà, Imp. de Carlós (sic) Latrobe, 1880. En 8.è major, 165 pl. Après del Setè Ramellet, dés de la pi. 143 fins a la fi, vé un Apèndix, ab lo títol de Pagesías, ón són acoblats o aglevats los aforismes rurals en nombre de 85. Tota la obra de cap-a-cap stà confrontada en llenga francesa, plana per plana. CONCA-GUIA (1995). Referència completa: PEPRATX, J. (1880) Ramellets de proverbis, máximas, refrans y adagis catalans, Perpinyà, Imp. de C. Latrobe. FORGAS I BERDET (1996): Perpratx, J.: Ramillet de proverbis, màximes. Perpignan, 1880 (sic.) Hi ha una còpia escanejada a Google Books: books.google.com/books Apareix a les cerques de BiblioFolk Parèmies catalanes. L’edició és bilingüe: francès-català.


Aquesta obra té 824 fitxes a la base de dades, de les quals 648 estan recollides en aquest web.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte