Paremiologia catalana comparada digital

Ramellets de proverbis, maximas, refrans y adagis catalans escullits y posats en quartetas

Autor:
Pépratx, Justin
Any de publicació:
1880
Editorial:
Imprempta de Carlos Latrobe
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1880
Municipi:
Perpinyà
Idioma:
Català-francès
Varietat dialectal:
Catalunya del Nord
Núm. de pàgines:
165
Enllaç:
https://mediatheque-patrimoine.perpignan.fr/view.php?titn=0366262&men=3&lg=FR
Observacions:
El títol complet segons CONCA 1988 és "Ramallets de proverbis, màximas, refrans y adagis catalans" Farnés (1913) el cita: "Ramellets de proverbis, maximas, refrans y adagis catalans escullits y posats en quartetas per Justin Pepratx, Membre de la Societat de Llenguas romanas, ab la traducció literal en francés". Perpinyà, Imp. de Carlos Latrobe, 1880. Bulbena (1915): Proverbis (Ramellets de), maximas, refrans y adagis catalans, escullits y posats en quartetas per Justin Pepratx, Membre de la Societat de Llenguas romanas, ab la traducció literal en francès. —Perpinyà, Imp. de Carlós (sic) Latrobe, 1880. En 8.è major, 165 pl. Après del Setè Ramellet, dés de la pi. 143 fins a la fi, vé un Apèndix, ab lo títol de Pagesías, ón són acoblats o aglevats los aforismes rurals en nombre de 85. Tota la obra de cap-a-cap stà confrontada en llenga francesa, plana per plana. CONCA-GUIA (1995). Referència completa: PEPRATX, J. (1880) Ramellets de proverbis, máximas, refrans y adagis catalans, Perpinyà, Imp. de C. Latrobe. FORGAS I BERDET (1996): Perpratx, J.: Ramillet de proverbis, màximes. Perpignan, 1880 (sic.) Hi ha una còpia escanejada a Google Books: https://books.google.com/books?id=uW0-AAAAYAAJ&source=gbs_navlinks_s Apareix a les cerques de BiblioFolk Parèmies catalanes. L'edició és bilingüe: francès-català.