Paremiologia catalana comparada digital

«El funcionament de l'antropònim en la fraseologia popular»

Autor:
Pínter i Soler, Sílvia
Any de publicació:
1995
Editorial:
Institut d'Estudis Catalans
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1995
Municipi:
Barcelona
Col·lecció:
Societat d'Onomàstica: XXI Col·loqui d'Ontinyent
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
19